Skip to content
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2008 / odubazar

ದಟ್ಟ ಮಲೆನಾಡಿನ ನೆನಪುಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರೆನಾಯ್ಕರ ನೆನಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿಸಿದ್ದೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳ ಭೂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ತಂತ್ರ. ಬದುಕು ಇರುವುದೇ ಹಾಗಲ್ಲವೇ? ಅದು ನೆನಪು, ಕನಸಿನ ಮಿಶ್ರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಮಲೆನಾಡಿನ ನೆನಪುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಬ್ಬದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಯದ್ದು, ಶಿಕಾರಿಯದ್ದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಹರಿಯುವ ಬದುಕಿನ ನದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಬರಹ ಇದೆ.

-ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ
(ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: