Skip to content
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2008 / odubazar

ನಿಸಾರ್ ಎಂಬ ‘ಜೋಗದ ಸಿರಿ’

ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಸಂವಾದ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಾಯಿತು. ಇದರ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ಅವಧಿ’ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ-

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: