Skip to content
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2010 / odubazar

ಅಮೃತ ವೀಣೆ ….

ವೀಣಾ ವಾದನ ಹಾಗು ವೀಣಾ ವಾದನ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊ. ವಿ.ಅಮೃತಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ವಿಪಂಚೀ ವೈಭವ ‘ ಪುಸ್ತಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನ ಅನನ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3

ಸಮಯ: 10.00am – 12.30pm

ಸ್ಥಳ: ಅನನ್ಯ  ಸಭಾಂಗಣ , ೪ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , ಬೆಂಗಳೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: